|home|nu|de wijk in|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|zoek|
Hagaz!ne
de wijk in otober 2000
31.10.00
Begrijpen we het weer even niet? Was het niet zo dat er een compleet nieuw Schevenings Museum zou komen in het havengebied en dat er miljoenen guldens gereserveerd zouden moeten worden voor de realisatie? En nu zou er geen geld gereserveerd moeten worden om het voortbestaan van het enige echte Schevenings Museum te kunnen waarborgen?

27.10.00
Adriaan Goekooplaan; wie kent het adres niet als het vroegere vaste adres van de Haagse Kamer van Eens een drukke handelslocatie ...Koophandel. Al geruime tijd is de huidige Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te vinden aan de Koningskade 30. En wat overbleef aan de Adriaan Goekooplaan is een gapend gat met uitzicht op het water aan de Groothertoginnenlaan. Wat komt ervoor in de plaats ...? Hagaz!ne blijft alert!

21.10.00
Eindelijk heeft de windturbine van Eneco aan het einde van de Houtrustweg weer wieken. Bijna eenEindelijk weer een werkende windturbine ...jaar lang heeft de energieopwekker de horizon staan te vervuilen in afwachting van een paar nieuwe wieken. Onlangs was het zover dat de molen weer in bedrijf kon worden gesteld. Eneco denkt erover voor de kust van Scheveningen een heel windturbinepark neer te zetten. Eens kijken hoe lang ze deze ene draaiend kan houden ...

20.10.00
Buiten Haag is een huiskamerproject dat al 20 jaar bestaat in de Schepersstraat 1 in Den Haag. Het Genoeg lol tijdens het eten ...haalt alleenstaanden uit hun isolement door ze voor zes gulden een complete driegangenmaaltijd te geven. Het wordt gedreven door vrijwilligers. Fie, Joost en Wil staan in de keuken terwijl Rinus een groot aantal happen op een speciale fiets thuisbrengt, gemiddeld zo'n 15 per dag. Ongeveer 20 alleenstaanden per dag komen rond kwart voor vijf samen om samen de maaltijd te gebruiken. 

17.10.00
Fahrenheitstraat,Thomsonlaan en Weimarstraat vorderen gestaag als winkelstraten on-line. In overzichtelijke 'portaal pagina's' zien van genoemde winkelstraten steeds meer ondernemers het nut van op internet gaan in. Zo is bijvoorbeeld in de Weimarstraat precies te zien welke winkels nog beschikbaar zijn met ale informatie die nodig is om zo'n pand te betrekken. 

14.10.00
In het kader van de Landelijke Politiedag opAmerikaanse politiemotoren op politiedag ... klik op het plaatjezaterdag 14 oktober houden alle politiebureaus open huis. Aan het bureau Archimedesstraat in Den Haag kwam de Historic Police Motorcycle Group op visite die op voormalige Amerikaanse politiemotoren rijdt. Vooral de kleinste bezoekers vonden het machtig interessant hoe de verschillende sirenes klonken. 

14.10.00
Zondag 15 oktober is in het Atriumvan het Haagse IJspaleis van 12:00 - 16:00 uur de Kinderboekenmarkt. Guus Kuijer, Max Velthuys, Thea Beckman, Carry Slee en vele anderen zijn van de partij om er voor te lezen en handtekeningen te zetten. De Kinderboekenmarkt wordt voor de 25ste keer gehouden.

12.10.00
Na de Wolmaranstraat is nu ook de 2e Pietersburgstraat aan de beurt om te worden afgebroken. De buurt erkent wel dat er rotte plekken in de straat zitten maar wordt verder niet geïnformeerd over hoe het verder gaat. Voorstellen van de bewonersorganisaties voor hergebruik van de Julianakerk bijvoorbeeld blijven door de gemeente vaag beantwoord. En alweer heeft de gemeente Den Haag het voor elkaar om een wijk tegen zich in het harnas te jagen ...

02.10.00
Wethouder Noordanus laat zich flink in de kaart kijken voor wat betreft zijn hang naar monumenten en zijn dorst naar nieuwbouw. Hij waarschuwt ons dat we op moeten passen dat Den Haag één groot monument (?!?) wordt. Terwijl toch iedereen trots zou moeten zijn als alle bouwputten uit de stad verdwenen zijn omdat de stad één groot monument is geworden.

02.10.00
In navolging van Amsterdam wil Den Haag meer ruimte scheppen voor zogeheten 'culturele broedplaatsen' waar jonge kunstenaars in eenStaks 90 miljoen gulden beschikbaar? ...inspirerende omgeving betaalbaar kunnen wonen en werken. De hoofdstad heeft voor dit doel inmiddels negentig miljoen gulden gereserveerd, maar zo ver is de Haagse PvdA-wethouder Noordanus nog niet. Hij wil eerst grondig gaan onderzoeken hoe groot de behoefte is aan zulke broedplaatsen en welke plekken in de stad daarvoor in aanmerking komen. Bij dat laatste gaan de gedachten uit naar bijzondere locaties zoals voormalige kerk- of schoolgebouwen. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe onderkomen van de Blauwe Aanslag, in de voormalige Handelsdagschool aan de Waldeck Pyrmontkade. In de loop van volgend jaar denkt Noordanus met een concreet plan te komen voor het realiseren van nieuwe broedplaatsen.

08.10.00
Roel Pieper heeft in zijn oratie als hoogleraar Electronic Commerce aan de Universiteit Twente zijn bezorgdheid uitgesproken over de 'netwerkvaardigheid' van de Nederlander. Netwerkvaardigheid wordt belangrijker dan lezen en schrijven. Daarom zouden scholen een centrale rol moeten spelen in het bijbrengen van 'netvaardigheid'. Het huidige onderwijssysteem mist collectivisme en interactiviteit. 'Leerlingen zijn gedwongen kennis te nemen uit analoge schoolboeken terwijl klassen eigenlijk zelf boeken on-line zouden moeten kunnen maken en beschikbaar moeten kunnen stellen aan anderen', aldus Pieper. Het onderwijs blijft echter volstrekt achter in het benutten van de nieuwe informatienetwerken.

|home|nu|de wijk in|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|zoek|

Kritisch Haags, kunst, uitgaan, internet ...
Hagaz!ne: altijd wat nieuws!

gr