|home|nu|de wijk in|de stad uit|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|zoek|
Hagaz!ne
opvallend internet nieuws juli 2001
31.07.01
Sinds 19 juli jl. is het Besluit Luchtkwaliteit in werking getreden. Vanaf die datum brengen gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart door de concentraties van zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide en zwevende deeltjes in de lucht te meten. Aan de hand van de meetresultaten wordt beoordeeld of er bijvoorbeeld verkeersmaatregelen moeten worden getroffen. De informatie over de luchtkwaliteit is via teletekst en internet voor iedereen beschikbaar.

19.07.01
Wat het idee van internetwerkplaats Rhizoom was - een digitaal stopcontact aan de gevel met toegang tot internet - gaat het Engelse Bury St Edmunds waar maken. De plaats in het graafschap Suffolk heeft een interactieve parkbank gewonnen in een wedstrijd van de Britse tak van Microsofts onderzoeksafdeling MSN. Je laptop inpluggen op een bankje in het park en dan internetten. De bank komt te staan in Abbey Gardens, de plek waar in 1215 Engelse edelen een eed zworen om de toenmalige koning John te dwingen de Magna Carta te ondertekenen. De onderzoekers noemen de plaats 'de thuisbasis van het belangrijkste mensenrechtendocument in de geschiedenis'. Vandaar ook het verbinden van het 'belangrijkste communicatiemiddel in de historie', met deze plek.

14.07.01
Frans Toet, directeur Automatisering van de Gemeente Den Haag, in discussie met kritische softwaregebruikers:na de home video Frans Toet (r) in gesprek met kritische softwaregebruikers ...van burgemeester Deetman voor de commissievergadering van afgelopen donderdag: 'Als de Aldi dozen verkoopt met Microsoft, de MAKRO dozen verkoopt met Microsoft, Albert Heijn dozen verkoopt met Microsoft ... dan moet je toch wel met Microsoft in zee gaan?' ...!?! Hiermee volledig voorbijgaand aan juist die monopoliepositie die Microsoft wereldwijd probeert te bemachtigen. En: 'Je moet het zien als de ontwikkeling van auto's. Als die ronde hoeken (?) krijgen dan gaan toch alle automerken mee met ronde hoeken ontwikkelen?' ...!?! Hiermee heeft Frans voor Hagaz!ne een nieuwe naam verdiend: Frans van Toeten nog Blazen. Als dit de aanwezige automatiserings know-how binnen onze gemeente is ... begrijp je meteen waar al die ellende door komt. Zie ook de vragen en beelden >>>

11.07.01
De voorstanders van een 'Open Source gemeenschap' zijn goed bezig. De zorg voor een open karakter van de diensten die jij en ik straks van overheden krijgen aangeboden, is goed opgepakt. Elke internetter moet immers met welk systeem dan ook zonder problemen op de sites van de overheid kunnen komen? De site open.denhaag.nu geeft een fraai overzicht welke activiteiten en publicaties er al zijn. Nu is er ook al een aanvang gemaakt met een internationale site Open Source, Local Government waar je je op kunt inschrijven want de voortvarendheid van Microsoft geldt wereldwijd!

06.07.01
Koningshuys en Prins Taveerne aan het Noordeinde in Den Haag ondergaan de komende maanden een grondige renovatieMaxi Banner is compleet ...Tijdens de renovatie zal het pand - dat met zijn oranje kleur van nature al opvalt op de hoek van het Noordeinde en het Scheveningseveer (verlengde Mauritskade) - de bijzondere belangstelling krijgen van de voorbijgangers. De complete steigerbouw zal aan het oog worden onttrokken door een reusachtige banner, opgebouwd uit enkele tientallen kleinere banners - met de titel Maximaaltijd. Realisatie ligt in handen van Meere reclamemakers.


05.07.01Vincent: 'Residentie.net? 'Internettioneel wanbeleid!'
Vincent van het Internetcafe Den Haag aan de Elandstraat, bemoeit zich helemaal niet meer met de club van Residentie.net. De werkgroep Frank: 'Mensen denken toch alleen maar aan zichzelf: not in my back yard' ...vrijwilligers met specifieke internetkennis is menigmaal bij Vincent en Frank te gast geweest. Zijn mening: 'Alles wat Den Haag doet is toch fout. Ik heb er geen mening over. Het overleg heeft nergens toe geleid. En Frank vindt dat 'er niet teveel inspraak moet zijn. Mensen komen alleen maar op voor hun eigen belang. Not in my back yard en dan moet het gebeuren bij mensen die weinig of geen opleiding hebben genoten. Ik houd daar een nare bijsmaak van over. Het was allemaal zonde van de tijd die we er aan besteed hebben.' Vincent besluit: 'Internettioneel wanbeleid!'.

05.07.01
Op 28 maart jl. nam het Ministerie van VWS het initiatief om internet voor iedereen toegankelijk te maken. De intentieverklaring werd tijdens de openingsmanifestatie van Drempels Weg onder meer ondertekend door de gemeente Den Haag en KPN, beiden initiatiefnemers van Residentie.net De nieuwe website van Residentie.net is met betrekking tot de eisen van Drempelsweg.nl een grote verrassing. Er is namelijk op geen enkele wijze aandacht besteed aan toegankelijkheid. Niet altijdalternatieve tekst voor afbeeldingen, een bijna lege pagina als je browser geen 'javascript' of 'style sheets' ondersteunt en vaak een slecht contrast. Toch betaalt de gemeente Den Haag miljoenen guldens van jou en van mij voor dit wanproduct!

|home|nu|de wijk in|de stad uit|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|zoek|

Kritisch Haags, kunst, uitgaan, internet ...
Hagaz!ne: altijd wat nieuws!

Bijblijven?

start Hagazine