|home|nu|de wijk in|de stad uit|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|zoek|

Hagaz!ne
De Zwarte Madonna

'Meer dan een jaar lang is de bewonerscommissie van de Zwarte Madonna wekelijks bijna twee dagen in gesprek met de gemeente', zegt P. Cozzi die voorzitter van de commissie is. 'De wethouders stellen zich op als lakeien voor de politiek en Noordanus regeert over z'n graf heen'. (En niet zonder succes gezien zijn nieuwe functie bij VROM, red.) 

Bijna twee jaar woont Monique Berhuis nu naar tevredenheid in de Zwarte Madonna. Ze zegt hierover: 'Ik studeer Marketing en je hoort de stad niet. Bewoners wonen hier zo naar tevredenheid dat ze - om weer geen last te hebben van de volgende nieuwbouw - al meer keren in het pand zelf hebben moeten verhuizen om toch maar in de Zwarte Madonna te kunnen blijven wonen'.

De vier insprekers hebben ieder voor zich een duidelijke boodschap. 'Den Haag staat op het punt een volgende kardinale fout te maken. De individuele burger wordt de dupe. Bewoners maken zich Geen brand maar wel 'vlam in de pan' ...op om de bouw dusdanig te vertragen dat de Blauwe Aanslag daarmee vergeleken kinderspel is.'
Een andere spreker voelt zich 'verraden door de PvdA' die onlangs in het Volksbuurtmuseum een forum hield over de leefbaarheid. Waarom moet het gesloopt worden. Hij noemt het geestelijke wreedheid ten aanzien van de bewoners. 
En dan de bewoner die al 8 jaar naar volle tevredenheid in de Zwarte Madonna woont. Hij had gezocht in de Woonkrant naar een geschikte vervangende woning en kon in het centrum slechts 1 woning vinden. Hij adviseert de gemeenteraad eerst te zoeken naar een vervanging en dan pas verder te gaan. 
De laatste inspreker was kort maar duidelijk: 'Stelletje lafbekken!' hetgeen tot een joelende bijval vanaf de publieke tribune leidde. Burgemeester Deetman hield vanaf dat moment zijn voorzittershamer maar bij de hand. 

PvdA: 336 woningen slopen van 15 jaar oud gebouw. Zou niet ten koste gaan van de bewoners. Hoongeroep vanuit de zaal ...
Groenlinks: is niet voor afbraak en vindt dat we niet zo achter de wensen van de ministeries moeten aanlopen. Realisering op het Busplatform duurt te lang maar dat is maar de wens van de ministeries. Alternatieven heeft de Commissie niet gezien. Samen met SGP, GPV, RPF en Stadspartij dien zij een motie in. Terugkeer van betaalbare woningen vergt extra investeringen. Gaat niet akkoord met raadsvoorstel.
SP: vindt dat de argumenten niet kloppen. 'De achterliggende argumenten zijn niet meer dan een Blokkerfoldertje'. Is niet overtuigd van de argumenten. Zou het liefst als de laatste inspreker reageren maar kan het niet doen vanuit haar functie. Ondersteunt de motie van Groen Links.
D66: Sloop heeft college niet kunnen onderbouwen. Het belangrijkste argument is dat de technische installaties van de ministeriegebouwen vervangen moeten worden. Ziet een Zwarte Diamant als de Zwarte Madonna opgeknapt wordt. Hooghage hebben we nog geen besluit genomen. 'De Zwarte Madonna is het probleem niet, maar het College is het probleem of zelfs de ministeries'. Zij vraagt uitstel en adviseert het raadsvoorstel van tafel te halen ... 'En haal de bewoners er zo vroeg mogelijk bij'. 
CDA: heeft ook grote problemen met het voorstel. Rijksbouwmeester zegt ook dat het niet hoeft te verdwijnen. 'Een te hoog ministeriegehalte gaat ten koste van de bruisbaarheid van de stad'. Het argument dichtbij het Binnenhof te moeten zitten Zijn laatste daad voordat Noordanus naar VROM vertrok ...'gaat al helemaal niet op in het elektronische tijdperk waar iedereen via het beeldscherm kan communiceren. NS en HTM hebben enthousiast gereageerd op het plan de sporen op niveau 1 te leggen. De geest van Noordanus waart nog rond in dit pand. Wij hebben verantwoordelijkheid af te leggen naar de gemeenschap'. 
VVD: kreeg duidelijk van het publiek te horen: 'Geef dan antwoord, lul'.
SGP, GPV, RPF: Spreker steunt plan busplatform. 'In hoeverre zijn de mogelijkheden al uitputtend onderzocht. Juist de de Zwarte Madonna zelf is belangrijk om de stedelijke ontwikkelingen te versterken. De Turfmarktroute is hierdoor beter mogelijk. Zij stemde tegen het voorstel.
De Stadspartij: Maakt een vergelijking met de sloop in duurdere wijken met koopwoningen zoals Rustenburg/Oostbroek en wijkenGezien bij Japanese Restaurant Kiraku an de Toussaintkade waar vooral huurwoningen staan Duindorp. In beide wijken wordt ingrijpend gesloopt. Maar er wordt gesold met de huurders. Zij opperde een briljant plan voor de verhuisproblemen; 'Die kunnen worden opgelost met de verhuizing van OCW uit Zoetermeer naar Den Haag'. Ook vond zij dat de toch wel indrukwekkende skyline van Den Haag waar de Haagse Tieten toch duidelijk deel van uitmaken teniet wordt gedaan met het huidige bouwplan. 'De hoogbouw wijzigt de skyline alsof de Tieten van Den Haag een BH krijgen.' Ook zij dient een motie in.
Wethouder Hilhorst is dan aan de beurt. Noordanus kan trots zijn op z'n opvolger. Elk argument wordt zeer vakkundig weerlegd met het bijzonder droeve eindresultaat: De Zwarte Madonna moet wijken. Wij maakten kennis met een bijzonder hooghartige maar zeker kundige Hilhorst. De voltallige raad hing soms met open mond aan zijn lippen. We krijgen het druk met de leefbaarheid van Den Haag.

|home|nu|de wijk in|de stad uit|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|zoek|

Hagaz!ne
kritischHaags, kunst en
opvallend Internet nieuws. 

gratis abonnement

start Hagazine