|home|nu|de wijk in|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|zoek|
Hagaz!n
november 2002
28.11.2002 
Het lekken over een lekke tramtunnel; dat is pas lekken! Maar het 'lekken' zoals gebezigd door fractievoorzitter Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag lijkt meer op het voldoen aan de Wet Openbaarheid van Bestuur dan het in de weg staan van commerciële onderhandelingen in zake aanbestedingen. Volgens Hagaz!ne is het achterhouden van financiële toelichting op de kostenstijging van de bouw van Tramtanic zoals wethouder Bruins dat binnen de Gemeenteraad wil, het moedwillig verzwijgen van informatie en dus oplichting. Je zou onder die voorwaarden van de gemeente een huis kopen ... 

27.11.2002
Hondenpoep en rotzooi op straat, ouderen laten staan in de tram, 10 regels voor leefbaar Den Haag?geluidsoverlast, verkeersovertredingen. Wie ergert zich er niet aan? Er wordt anders gekeken naar gedogen en tolerantie. Zo heeft iedereen ineens de mond vol van 'herstel van normen en waarden'. Politici willen er regels over opstellen. Ook in de stad Den Haag. Heeft de Hagenaar daar behoefte aan? En wiens regels moeten dan als maatgevend beschouwd worden? Debatterij organiseert hierover op vrijdag 29 november a.s. van 20.00 tot 22.30 uur het publieksdebat 'Norreme en Waahdûh'. Tien stadsregels voor Den Haag? in haar debatcentrum aan de Prinsestraat 37 in Den Haag. Robert Jan Rueb sluit de avond af met een column voor of tegen 'Ooievaarsregels', afhankelijk of het publiek wil of die er komen. Kijk voor informatie in Agenda.

24.11.2002
Als je op zaterdagochtend op de Laan van Meerdervoort drie in het wit gestoken figuren voorbij ziet komen die elk carnavaleske attributen op onderdanig staan de studenten zacht voor zich uit te zoemen, aangemoedigd door hun begeleidershun hoofd hebben dan wil je daar wel meer van weten. Ze worden begeleid door normaal geklede personen en houden halt voor het studentenhuis naast Hubo. Dichterbij gekomen is een soort gezoem hoorbaar. Het blijken drie studenten van de Rooi Pannen Hotelschool uit Tilburg die hier hun ontgroening van het Herendispuut Pandora meemaken. Zij staan te zoemen zodat hun begeleiders zonder luistervinken met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Volkomen onderdanig ondergaan zij hun vernedering en aan de vuiligheid op hun kleren te zien hebben ze al heel wat meegemaakt ...

22.11.2002
De bouwers van de Tramtunnel (Tramtanic)nemen het zekere voor het onzekere. De damwand die so wieso onder de Grotemarktstraat Aan beide kanten wordt de tunnel maar liefst 2,5 meter smaller ...moest worden aangelegd is met de vele lekkages niet te vertrouwen, zo moet men hebben gedacht. Maar liefst 2,5 meter dik beton wordt nog eens extra tegen beide zijkanten van de tunnel aangebracht zodat we van vocht en wijken in de toekomst geen last meer zullen hebben. Wel is hierdoor de doorgang van de tunnel maar liefst vijf meter smaller geworden. Daar schijnen de bouwers en de gemeente geen problemen mee te hebben. Als het autoverkeer dat in de toekomst nu ook maar niet heeft omdat we net zulke smalle tunnelbuizen krijgen als de Koningstunnel verderop ... En dan te bedenken dat de nieuwe Hannover HTM-tramvoertuigen maar liefst 15 cm breder zijn dan hun voorgangers ...

16.11.2002
In een ultieme poging om het fatsoen te keren wordt volgende week hét standaardwerk over Haagse normen en waarden nog een keer De p¨inhaupe van 11 jaah Haagse Harryovernieuw geherdistribueerd: 'Haagse Harry 3 - Dachetnie!!'. Achtenveertig geïllustreerde praktijkvoorbeelden over hoe men zich in de maatschappij dient te gedragen teneinde te komen tot een harmonieuze samenleving waarin men zich gebroederlijk buigt over levensvragen als: "Heppik wat vajje an?", "Ken mèn ut rotte?" en "Zallik jâh is voâh je komma schoppe, leilijke aahsmade?". Onder het motto "ziek wogde mot mauge" krijgt men bij aanschaf van "Haagse Harry 3 - Dachetnie!!" een "raukâhshoessie" cadeau om de perfide commerciële boodschappen van de nieuwe machthebbers aan het zicht te onttrekken. Harry heptâh zin an!!

09.11.2002
Geachte heer Deetman! Onlangs heb ik gesolliciteerd bij de gemeente Den Haag naar de functie van redacteur bij de directie Voorlichting en Externe Betrekkingen. Dit betrof met name de begeleiding van de Stadskrant. In de ontvangstbevestiging stond iets over een voorkeursdoelgroep vermeld. Via een interne bron, die liever niet met naam wil worden genoemd, heb ik begrepen, dat hier wordt gedoeld op mijn etnische achtergrond en geslachtskenmerken. De persoon in kwestie meldde me gelijk, dat ik om die redenen geen schijn van kans zou maken en 'blind' opzij zou worden gelegd, gezien het feit dat mijn voornaam duidelijk op het mannelijk geslacht duidt. Het is dan ook niet verbazend, dat ik inmiddels de afwijzing dan ook binnen heb. De dame/heer in kwestie raadde me aan bij eventuele volgende sollicitaties alleen initialen te vermelden. Dit om te voorkomen dat er meteen een selectie op basis van geslacht zou kunnen plaatsvinden. (bron bij redactie bekend)

05.11.2002
De Haagse Programmaraad verwaardigt zich al een tijdje niet meer de keuze van zenderindeling voor te leggen aan het Haagse publiek. Vroeger zag je nog weleens een advertentie waar je op kon reageren. Als je nu je favoriete zender hebt ingesteld, kan het zijn dat je van de ene op de andere dag een compleet ander programma op die plek ontvangt. Goed, dat slechte gegeven daar kun je mee leven. Maar het wordt erger. De gemeente en kabelexploitant Casema zijn nu overeengekomen dat de Programmaraad alleen nog maar advies gaat geven over het basispakket van 15 programma's. Niet leuk voor de leden van de Programmaraad maar helemaal niet leuk voor de Haagse kijkers want dan wordt het programma aanbod nog beperkter dan we al van ze gewend waren. En de regenten, zij regeerden voort ...

02.11.2002 
Hoe halen onze bestuurders het in hun hoofd om juist nu een campagne te starten om het imago op te krikken van de Marokkaan in het algemeen en die in Den Haag in het bijzonder? Dat werkt toch alleen maar averechts? Dat geld is beter besteed aan het bijbrengen van de manier waarop ouders in het algemeen en die in Den Haag in het bijzonder hun kinderen behoren op te voeden. Want zolang Hagaz!ne nog een knulletje van 10 jaar bij een tramhalte spot in het bezit van een gigantisch vlindermes - 'gekregen van mijn ouders' - is er nog heel wat mis in ons Den Haag. Geef ook je mening op de Digitale Hofstad.

|home|nu|de wijk in|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|zoek|

Kritisch Haags, kunst, uitgaan, internet ...
Hagaz!ne: altijd wat nieuws!

gratis bijblijven?

start Hagazine