|home|nu|de wijk in|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|zoek|
Hagaz!ne
Randstad Tracédeel 
inspraakavond 21 mei 2002

Een voor vele genodigden onbekende locatie met de verrassende naam 'De Wasserij' is door de gemeente uitgezocht om eens te komen praten over RandstadRail, de supertramlijn tussen de kernen van Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam. Een korte inleiding van gespreksleider Joop Schouten (bekend van Radio- en TV-West) maakt duidelijk dat we vanavond een voorlopig verhaal krijgen over RandstadRail waar de gemeenteraad nog een besluit over moet nemen. Van gemeentewegen zijn aanwezig Jantien Tieleman van de dienst Stedelijke Ontwikkeling, Chris van Beekum van de Dienst Stadsbeheer, Piet Joosten van Stadsgewest Haaglanden en Harry Körmeling van de HTM. 

Jantien vertelt in het kort de voordelen zoals: stiptheid, korte reistijden, comfort en veiligheid. Ook het verschil in haltes legt zij nader uit zoals: ruimer van opzet waardoor je droog blijft tijdens het wachten, de gelijkvloerse instapmogelijkheden en de veiligheid op de haltes. Goed en ruim zicht voor een vrije baan komen ten goede aan bestuurder en passagiers. Gelijkvloerse kruisingen worden perfect geregeld. Ook zijn er beveiligde oversteekmogelijkheden. Door de veel bredere haltes is het makkelijker passeren bij het in- en uitstappen. De haltes zelf worden door de langere tramstellen 8 a 9 meter langer. Wachtenden krijgen reizigersinformatie over de frekwentie van het materieel. Tot 12 juni kunnen de aanwezigen inspraakreacties kwijt. Een wat al te enthousiaste dame wordt vakkundig op pauze gezet.

Chris voert ons wat dieper in de materie, beginnende bij de Prinsengracht waar de supertram uit het Souterrain moet komen. De haltes worden 75 meter lang. De bochten in de rails moeten iets worden 'uitgeruimd' vanwege de breedte en lengte van het materieel. De Brandweer die plots uit een zijstraat van de Noordwest Buitensingel blijkt te komen, krijgt stoplichten die voorrang krijgen op alle verkeer. Rechtsaf de Elandstraat is niet meer toegestaan vanwege de halte Elandstraat. De halte Weimarstraat/Prins Hendrikstraat vervalt. Ook de halte op de Laan van Meerdervoortbrug want die wordt verplaatst naar de Reinkenstraat waar nieuwe haltes zijn gepland. Er komen geen hekken langs de rails en de supertram gaat niet sneller rijden dan de huidige tram nu. Wel wordt de frekwentie verhoogd en kunnen er in plaats van nu 180 passagiers er 250 per tram worden vervoerd.
               
De gespreksleider houdt het verloop strak in de hand. Een vraag is goed, twee kan ook nog maar dan moet het niet te gek worden en loopt hij naar een volgende handopsteker met meteen een ander onderwerp. De volgende zaken kunnen worden vastgesteld.
De tracékeuze is niet in de inspraak geweest. Er was wel een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het groentracee zoals op de koningin Emmakade, bedoeld voor het gehele tracé maar dat was op het deel van de Laan van Meerdervoort waar het vanavond over gaat niet door te voeren in verband met geld en realisatie. De tijdwinst op de complete reistijd is niet onderzocht want daar kunnen de gespreksleiders slechts naar gissen. Op de vraag of het effect van al die verbeteringen ook op de huidige tramverbindingen zijn berekend is het antwoord ontkennend. Nee dus. 'Dus wij zitten hier om te horen dat de omwonenden er niets mee opschieten?', zo stelt een slimme bezoekster verbaasd vast, hetgeen slechts beschaamd kan worden bevestigd. 

Waarom Randstadrail niet laten stoppen bij de beide stations en dan gewoon verder met de bestaande tram? Wat is er mis aan ons huidige tramnet? Is het wel handig om op het al drukke kruispunt Koningin Emmakde/Laan van Meerdervoort naar twee kanten tramlijnen om te buigen dwars op de moeizame verkeersstroom? Waar kunnen de bewoners van de Laan van Meerdervoort hun auto parkeren? Wat blijft er over van het toch al stroperige spitsverkeer dat niet van de randweg gebruikmaakt en dat bij kruisingen ook nog maar een baan ter beschikking krijgt? Waarom kunnen er nu opeens wel bredere haltes worden gebouwd waar je droog kunt staan? Waarom rijden de trams nu ook niet op tijd en kan dat bij RandstadRail opeens wel? Waarom worden deze bewoners geconfronteerd met problemen van de Vinexlocaties die juist daarom niet daar zijn gaan wonen?  Hoe kun je garanderen dat er minder lawaai en trillingen worden gemaakt als de rails er al ligt? Waarom rijdt Randstadrail niet naar Scheveningen? Is onderzocht dat mensen van Zoetermeer naar het Wijndaelercentrum willen? En vice versa? Waarom worden die verbeteringen die worden voorgesteld niet op de bestaande tramlijnen toegepast? 

En dan hebben we het nog maar over de eerste 'inspraakavond' voor RandstadRail-lijn 3! 

|home|nu|de wijk in|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|zoek|

Kritisch Haags, kunst, uitgaan, internet ...
Hagaz!ne: altijd wat nieuws!

Bijblijven?

start Hagazine