|start|nu|de wijk in|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|vind|
Hagaz!ne
U ook hier debat 
Winternachten Festival 
16 januari 2003

Ze waren er niet allemaal op het door de Haagsche Courant en Winternachten Festival georganiseerde debat in het Theater Amerikadeskundige en Hagenaar Willem Post en wethouder Pierre Heinen ...aan het Spui. Maar ruim honderd Hagenaars zagen en hoorden hoe Sjaak Bral na een inleiding van Peter ter Horst (hoofdred. Haagsche Courant) opende met een voorgelezen column. Onder de aanwezigen onder meer wethouder Pierre Heinen, Amerikadeskundige Willem Post en enkele 'nieuwe Hagenaars' die al via kranteninterviews hun gevoelk voor Den Haag lieten weten, zoals HGC hockeyer Bram Lomans die vanuit Breda naar hier kwam, TV-West journaliste Naeeda Aurangzeb met Pakistaanse voorouders en hier komen wonen vanuit Rotterdam en de Nederlandse auteur Hans Sahar, verhuisd van Den Haag naar Wateringen omdat zijn straat al anderhalf jaar open lag. 
Bral haalt Couperus aan, specifiek voor deze samenkomst: 'Zo ik iets ben, ben ik Hagenaar'. Over de verkiezingen sprak hij dat de lijsttrekkers opeens allemaal met hun gezicht op de verkiezingsposter moeten en Zalm die de pose aanneemt van Pim en daarmee 'ons knollen voor citroenen verkoopt of wel Zalm voor Fortuyn'. Wij zijn volgens Bral allemaal allochtoon en illegaal aanwezig omdat we ons land hebben geroofd van de zee en we zijn rijk geworden van het plunderen van andere landen. 
Hans Sahar krijgt sinds zijn verhuizing van Den Haag naar Wateringen geen letter meer op papier. Terwijl vroeger constant vrienden bij hem op bezoek waren, moet hij nu zijn vrienden opzoeken. 
Naeeda woont pas acht jaar hier en voelt zich echt een Haagse. Toch werd zij ingeleid dat ze 'hier woont'. En dat geeft meteen al een bijzondere situatie weer terwijl het heel gewoon voor haar is. Na 20 jaar Rotterdam vertrok ze naar Den Haag voor haar grote liefde. Ten opzichte van Rotterdam vindt ze Den Haag een dorp. Rotterdam is harder en altijd keihard aan het werk. Den Haag heeft een hoog 'blablagehalte' volgens haar. 
Nico de Groot uit het publiek vertelt dat vroeger je straat je dorp was en een uitje naar de Newtonstraat was een hele onderneming met de Newtonboys. 
Een predikant uit het publiek vindt dat er een nieuw centrum is gekomen dat Den Haag er een echte stad door is geworden. Hij is ervan overtuigd dat het simpel groeten in de bus en elkaar op straat gedag zeggen al veel meer gezelligheid en geborgenheid zou geven. Dan loopt Bral 'graag'bijzondere belangstelling van Bral voor deze jonge dames ... naar een hoek waar een aantal donkere meisjes zitten. Een ervan blijkt al 30 jaar te zijn die hij graag haar verhaal laat vertellen. Zij is in een zijstraat van de Paul Krugerlaan te zijn geboren en te zijn opgegroeid en heeft eigenlijk met iedereen contact. Een nieuwe inwoner van Scheveningen vindt dat Den Haag zowel een stad als een dorp in zich heeft. Over het groen in de stad en de hoogbouw is hij enthousiast. 
Hockeyer Loman kwam vijf jaar geleden van Breda naar Den Haag. Toen hij kwam dacht hij meteen dat z'n kinderen hier niet moesten opgroeien. Na 5 jaar blijkt hij totaal Hagenaar te zijn geworden. 
Willem Post is in Morgenstond opgegroeid. Z'n ouders kwamen uit Twente en als hij terugging naar zijn roots daar, voelde hij zich ook 'allochtoon'. Hij vindt Den Haag echt de Stad van de Vrede waar hij erg trots op is. 'We gaan een gouden toekomst tegemoet met al die nationaliteiten'. Hij is zelfs trots op de skyline. Op het Muzenplein wonen mensen tussen de wokenkrabbers en dat vindt hij bijzonder in vergelijking met bijvoorbeeld New York. 
Sahar komt niet een discotheek binnen als hij met Marokkaanse vrienden gaat. Met Nederlandse vrienden is dat geen probleem. Hij houdt van uitgaan en is daarom wel verplicht om op deze manier uit te gaan. En over de vertrekkende middenstander vertelt hij dat de Nederlandse bakker bij het station Hollands Spoor zich moet aanpassen als zijn omgeving verandert. 'Wanneer je tussen buitenlanders woont verkoop je geen sneetje witbrood'. 
Een andere bezoeker gaat met haar kleinkinderen in lijn 3 naar de stad en noemt dat 'geveltjes kijken'. En voor de vertegenwoordigers van de gemeente heeft zij een boodschap dat Haganum nodig gerestaureerd moet worden. 
Een vrouw van Surinaamse afkomst heeft na 36 jaar eens geprobeerd in plaats van een kaartje rond Nieuwjaar persoonlijk eens een hand te gaan geven. Dat heeft geen navolging gekregen. 
Een bewoonster van Het Fort met 45 koopwoningen vindt zichzelf met de andere kopers prettig gestoord om tot zo'n koopdaad te komen. 
Een Limburgse die naar Scheveningen verhuisde, nodigde voordat ze het koopkontract ondertekende iedereen van het portiek uit en iedereen is toenook gekomen. Het bijzondere was wel dat sommigen die er al veel langer woonden elkaar ook voor het eerst ontmoetten. 
Naeeda hoorde dat sommige Hagenaars nooit in andere wijken geweest zijn en dat vindt ze ongelooflijk. 
Een donkere man die als klein jongetje hier is komen wonen is juist positief gediscrimineerd als 'dat leuke bruine jongetje'. 
Bezoeker De Groot vindt het belangrijk dat je werk zoekt waar je woont. (Trouwens ook goed tegen de files Red.)
In een laatste ronde vindt Post dat we ons moeten focussen op de tweedeling in de stad die we kennen als 'het zand' en 'het veen' met als scheidslijn de Laan van Meerdervoort. 
Een jonge bezoeker geeft Sahar gelijk en geeft vaak de media de schuld. Hij eet makkelijk een pizza in een Turkse zaak omdat hij allemaal buitenlandse vrienden heeft, terwijl de meesten denken dat dat gevaarlijk is. Terwijl het gewoon leuk is en je in die buurt je in het buitenland waant.
Mevrouw Houdijk is rond de zeventig jaar en doet na afloop nog een rondje fotokopieën van haar ingezonden stukken aan wie het maar wil. Zij probeert ons ervan te overtuigen dat nieuwe inwoners zich gewoon moeten aanpassen aan de gewoonten van het land. Dan komt alles goed.
 
 

|start|nu|de wijk in|top 5|internet|kunst|idee|specials|column|vind|

Kritisch Haags, kunst, uitgaan, internet ...
Hagaz!ne: altijd wat nieuws!

gratis bijblijven?

start Hagazine