|start|nu|wijk|top 5|internet|agenda|kunst|idee|specials|column|vind|
HAGAZ!NE
Dagblad verdient opschrift Oud Medium
20 oktober 2005

De discussie over de nieuwsvoorziening in Den Haag en omgeving woedde ook gisteren weer tijdens het jongste DDD Milieucafé in het Atrium van het IJspaleis. Politiek, gemeente en publiek weten als geen ander te vertellen wat ze missen in de nieuwe ADHD. Maar wat echt mist is maar moeilijk boven water te krijgen. 

De reden voor alle ellende rond de Haagsche Courant is natuurlijk het grote geld. 'Wie betaalt die bepaalt', was de wet toen Haagsche Courant en andere regionale dagbladen opgingen in het landelijke AD. De belofte 'nieuws dichtbij' was slechts een reclamebelofte. Hoe kun je nu nieuws dichtbij brengen als er juist verslaggevers uit moesten? De tijd zal leren dat het grootschalig denken in de media funest is voor 'nieuws dichtbij'. En als het publiek niet te zien en te horen krijgt wat ze wil, maakt ze het zelf wel! De nieuwe communicatiemiddelen stellen het publiek in staat zelf voor producent te spelen. Geheel gefinancierd uit eigen middelen, niet gehinderd door sponsors en grote concerns. 

De oplettende bezoeker van het internet kan live zien hoe het gemis aan nieuws wordt ingevuld door enthousiaste surfers die naast een normale baan nieuws aanleveren op het internet. Gedreven door een intens verlangen zaken aan het licht te brengen die de media laten liggen of gewoonweg niet zien, brengen zij dagelijks nieuws. Nieuws dat door henzelf wordt geplaatst en wordt gevolgd hoe er op wordt gereageerd. Op het moment dat een item is geplaatst, stort daar de veelal kritische bezoeker, belust op nieuws zich met commentaar bovenop. Denhaag.org is zo'n hotspot. 

De een levert politiek nieuws, de ander is goed ingevoerd in de wijken, weer een ander signaleert live uit de stad en de kunst en daar tussendoor weten zomaar bezoekers de ingang te vinden om hun nieuws of noodroep in dit medium kwijt te raken. Op het moment dat er een nieuwtje staat, volgen al snel de reacties erop. Vaak de puntjes op de i of een aanvulling of een pure afwijzing. Sinds kort is er zelfs een club aan het werk die streaming video reportages maakt: kanaal7.com. Ook allemaal mensen met een normale baan die er zelfs vrij voor nemen om hun productie te realiseren. Gedreven mensen dus die niet de motivatie van een 'baas' nodig hebben om hen te bewegen dat ze ergens aandacht aan moeten besteden. Mensen die open staan voor kritiek en daar ook iets mee doen. 

Daar kunnen de huidige journalisten van dagbladen toch nooit tegenop? Ze moeten volwaardige vertegenwoordigers willen zijn van een stad met mensen in wijken. Maar journalisten menen veelal dat ze de wijsheid in pacht hebben. Alleen wat zij schrijven en zeggen is waar. Want zij plegen hoor en wederhoor en dat doen de injo's (internetjournalisten) volgens hen niet altijd. In tegenstelling tot de dagbladjournalist ziet de injo meteen hoe zijn bericht bij de lezer aankomt. En als het niet klopt dan krijgt hij om zijn oren en de bezoeker krijgt al snel in beeld hoe het wel zit. 

Journalisten weten niet meer waar hun teksten terecht komen en of ze er wel terecht komen. Hun enige punten van houvast zijn de ingezonden brievenrubriek en de redactievergadering met de hoofdredacteur. En een ingezonden brief staat - logisch - pas in de krant als de aanleiding van het commentaar al dagen eerder is geplaatst. Daar kán de krant gewoonweg niet tegen het internet op. Dat moet ze ook niet willen. Tel daarbij op de beelden - sinds kort streaming video (bewegende beelden) - die het geschrevene op het internet illustreren en je weet gewoon dat het dagblad het opschrift 'oud medium' van harte verdient. 

Niek

|start|nu|wijk|top 5|internet|agenda|kunst|idee|specials|column|vind|

Kritisch Haags, kunst, uitgaan, internet ...
Hagaz!ne: altijd wat nieuws!

gratis bijblijven?

start Hagazine