|start|nu|wijk|top 5|internet|agenda|kunst|idee|specials|column|vind|
HAGAZ!NE

OPENING STROOM
HOGEWAL - DEN HAAG
16 JANUARI 2005

Ik kan over de hoofden lopen wanneer ik de nieuwe locatie van Stroom op de Hogewal deze zondagmiddag betreed. Kan ik het maar werkelijk. Letterlijk honderden kunstminnende bezoekers hebben de gezonde koude getrotseerd om erbij te zijn; erbij te horen eigenlijk meer. Onder hen onder meer wethouder Jetta Kleinsma, haar voormalig collega Arend Hilhorst, oud-burgemeester van Den Haag Ad Havermans en oprichtster van de Vrienden van Den Haag Hermance Schaepman. 

Het netwerken verloopt in deze mensenbrei op zoek naar hapjes en drankjes uiterst moeizaam. Of je moet 'achterin' staan, het verst verwijderd van de sprekers. Want hoe wethouder Elze van Dijk - opvolgster van Wiske Engering - ook de aandacht van de echte netwerkers probeert te vangen, ondersteund door ge-'sst' van het luisterende deel; het lukt haar niet. 

Onderwijl moeten bezoekers die wel aandacht hebben voor het gesprokene, uitkijken dat zij niet de op de vloer tentoongespreide kunst van Carl Andre in de war schoppen (restproducten aangetroffen en gebruikt uit 1969). Deze zijn in bruikleen gegeven door het Haags Gemeentemuseum. Heel toepasselijk voor deze gelegenheid bij het openen van dit vernieuwde pand.

Van Dijk die naast Engering ook een stukje eer voor het Stroomproject krijgt toegewuifd van de voorzitter van Stroom Peter Dordregter, buigt die eer toch weer om naar haar voorgangster. Zij is er trots op aan de ontwikkeling van de kunst een bijdrage te kunnen leveren en roemt Den Haag om haar verscheidenheid aan architectuur. En tot de scheidende Lily van Ginneken zegt zij: 'Het een geschenk te vinden dat je dit achterlaat'. Medewerkers, kunstenaars en sponsors, groot en klein, is zij dankbaar voor de realisatie. Stroom is de spilfunctie in de kunst in Den Haag: een 'searchbureau voor kunstenaars'.  Zij keek steeds hoe ver ze kon gaan binnen de regels en daar heeft Van Dijk grote bewondering voor. Het Gemeentebestuur is zo trots op haar dat zij daarom de stadspenning van Den Haag aan Van Ginneken heeft toegekend. 

Arno van Roosmalen volgt Lily na 15 jaar op.De verse directeur krijgt ook even het woord en noemt wat Lily achterlaat niet alleen een geschenk vanuit zijn persoon maar voor de hele kunstgemeenschap in Den Haag maar ook in Nederland en daarbuiten. Het afscheidsgeschenk dat voor haar werd bedacht is ook weer door Van Ginneken zelf geregisseerd: een kunstkrant! 

Eerst is Lily nog dapper aan het woord maar allengs nemen de emoties haar mee, maar niet nadat zij nog de drie tentoonstellingen noemt die met de opening gepaard gaan: Stand van zaken met 26 kunstenaars in het voormalige Stroompand aan het Spui; 'Blauw op straat' aan de Toussaintkade en 'Van België naar nergens' in het huidige pand aan de Hogewal waar we nu staan en waar architect Wim Cuyvers centraal staat.
Tot slot wenst Lily haar medewerkers 'het goud van Stroom' toe.

Het blijft nog lang onrustig op de Hoge Wal 1 - 9.

Ben benieuwd naar de inventiviteit van het nieuwe programma ...

|start|nu|wijk|top 5|internet|agenda|kunst|idee|specials|column|vind|

Kritisch Haags, kunst, uitgaan, internet ...
Hagaz!ne: altijd wat nieuws!

gratis bijblijven?

start Hagazine