|start|nu|wijk|uitgaan|art|gadgets|specials|column|vind|
HAGAZ!NE
mei 2006
28.5.06
De kermis op het Lange Voorhout is allang voorbij. De toiletten zijn allang verdwenen, maar 
bordje nodigt uit om wild te plassen, want toieletten zijn al verdwenen
het bordje hangt er nog steeds. Gezien de richting van de pijl lijkt het regelrechte uitnodiging tot wildplassen. Misschien is het zelfs wel een poging tot uitlokking door de politie voor de gemeentekas. De opbrengst van geïnde boetes kan tenslotte niet hoog genoeg zijn. (bijdrage Akbar)

19.5.06
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand in het Stadsdeelkantoor Loosduinen moet wel gedacht hebben: komt er niemand meer op tijd? Als vice voorzitter van de raadsfractie van het CDA van Den Haag vindt Wil Vonk het leuk om op de 

het trouwen werd een lang wachten
vrijdag en de zaterdag mensen in de echt te verbinden. Maar of ze het deze vrijdag ook zo leuk vindt? Er is echt niemand op tijd en het huwelijk van mijn zwager daar komt zelfs een getuige niet opdagen. En in haar toespraak vermeldt zij dat dit niets bijzonders is en de normaalste gang van zaken deze dagen ... Maar dat neemt niet weg dat Rein en Yvonne  zijn getrouwd! Gefliciteerd!

13.5.06
'Je staat in de krant', zegt Frans de Leef tijdens de start van het unieke kunstproject voor vrijheid en vrede Urban Ready Mades. Ik heb dat natuurlijk al gezien maar heb het meteen over de onbekendheid van de auteur van de rubriek 'Bij 

Leo van der Velde even niet in cognito voor de Koninklijke Schouwburg
ons in Den Haag' in de ADHD. 'Ik heb die kop van de rubricist Gijsbert Sperenburg boven de rubriek nog nooit gezien tijdens die happenings. Is zeker de foto van een overleden oom van de werkelijke schrijver die anoniem wenst te blijven'. Kom ik vlak erna ADHD-journalist Leo van der Velde tegen voor de Koninklijke Schouwburg en heb het er meteen even over. Zegt hij doodleuk: 'Dat heb ik geschreven!' En die 'overleden oom' erboven blijkt alleen maar te zeggen wie waar over moet schrijven. Maar ik heb Leo niet gezien op de Binnenstadsborrel en hij heeft mij niet gezien. Allebei toch even beter opletten dus.

11.5.06
De Haagse hondenbezitter wordt steeds beter in de gaten gehouden en kan tegenwoordig al een prent krijgen als hij geen ruimmiddelen op zak heeft. Daarmee probeert de gemeenteDen Haag een einde te maken aan ergernis nummer één in 

volkomen verkleurd verwijzingsbordje naar uitlaatplaats voor honden
de stad: poep op de stoep. Nu mag de gemeente ook bij zichzelf te biecht gaan waar het om de ondersteunende middelen gaat zoals verwijzingsbordjes. Dit bordje, op scheve paal, tref ik aan op het pad langs de Haagse Beek aan de Segbroeklaan. Als iemand nog kan lezen wat er staat dan kan hij zo in het programma van Robbert van den Broeke en Irene Mors over paranormale gaven. En het bordje kan zo in het verkeersbordenrariteitenkabinet.

5.5.06
Dat had Drs. Leen Callender niet moeten doen: mijn persoonlijke mailtje aan hem, doorzenden aan raadsleden, poltieke partijen, het college van B en W en de media. Ik had hem nog zo gezegd dat ik dat mailtje niet aan genoemde ontvangers wenste te zenden. En dat allemaal omdat ik kritisch reageerde op de presentatie van zijn onderzoek. De kop van de email: 

'Haagse ondernemers blij met nieuw college'
vraagt toch minstens om uitleg voordat ik er iets mee doe. Meteen open ik het bericht:
'Bijgaand doen wij u als bijlage de resultaten toekomen van een representatief onderzoek welke gehouden is onder 140 Haagse Ondernemers waarbij gevraagd is naar hun mening over het nieuwe college van PVDA, VVD en Groenlinks.'
Spannend, denk ik nog. Snel naar de 'resultaten in de bijlage':
'74% staat positief tegenover dit college
19% heeft weinig geloof in dit college met Groen Links
7%  vindt de samenstelling van het college niet van belang
Onderzoeksleider: Drs. L. A. Callender' 
Echt waar, meer staat er niet in!
Dat kan ik toch zo niet plaatsen? Dus ik reageer meteen (misschien wat bot) met: 'Wat is dit voor een nietszeggend bericht zonder achtergrondgegevens of onderzoeksresultaten? Wie was de opdrachtgever? Wat waren de vragen? Wie werd ondervraagd? Wat is het doel van dit bericht? Ik kan hier niets mee.' Zolang deze vragen niet beantwoord zijn of kunnen worden zal ik het niet plaatsen. En ook wil ik niet dat mijn toelichting van mijn botte toon aan de geadresseerden wordt gezonden. En dat heeft hij toch gedaan.
N.b. Als Drs. Leen Callender zijn geadresseerden in het bcc-veld had geplaatst, had ik niet gewetenaan wie het gezonden was en had ik wellicht niet eens gereageerd maar het ook niet geplaatst! Reageren?

2.5.06
De gemeente Rotterdam is echt goed bezig. Ze brengt 169 klushuizen op de markt. De klushuizen zijn huizen die er veel slechter uitzien dan de huizen die Den Haag op de slooplijst zet. Rotterdamvoegt de panden samen en renoveert deze. De nieuwe eigenaars van deze huizen moeten zelf het opknappen voor hun rekening nemen. Daarmee bewijst Rotterdam dat ze wèl naar haar bewoners luistert waardoor heel veel Rotterdammers enthousiast aan de renovatie beginnen. In Den Haag bepaalt de gemeente wel wat ze met de huizen doen. Ze breekt betere huizen af om geld te kunnen maken voor nieuwbouw

|start|nu|wijk|uitgaan|art|gadgets|specials|column|vind|

Kritisch Haags, kunst, roddels en gadgets
Hagaz!ne: altijd wat nieuws!

gratis bijblijven?

start Hagazine