|start|nu|wijk|art|gadgets|specials|column|vind|
HAGAZ!NE
april 2007Denhaag.org
25.4.07 
In juni begint de sloop van de Zwarte Madonna. Is dat geen vreemd moment zo vlak voor de zomervakantie? De toeristen komen dan aan op 
donkere wolken pakken zich samen boven de Zwarte Madonna
nog geen honderd meter op Den Haag Centraal en maken dan kennis met Den Haag in het ook al in afbraak en opbouw verkerende station en met de sloop van Den Haag's langst tegengehouden sloopwerk. Stel het uit tot na de zomervakantie dan hoeven wij ook niet tijdens de bouwvak tegen het grootste gat van Nederland aan te kijken waar niets wordt gedaan. Pas in 2011 is de nieuwbouw op die plek afgerond en kan met de volgende afbraak worden begonnen: de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie.
reageer Denhaag.org

20.4.07
Schevenings is in wezen niet meer dan plat Haags. Zoveel blijft mij wel bij na de indringende maar vrolijk gebrachte spoedcursus Schevenings door Henk Grootveld, voorzitter van Muzee. Als 

met flip-over en al houdt Henk Grootveld een lezing over het Schevenings
onderwerp voor de lezing van het Haags Historisch Café is deze keer het dialect van het kustdorp Scheveningen gekozen. De karakteristieke bar van Muzee is hiervoor een wel heel toepasselijke omgeving. Grootveld houdt een soort clinique waarbij de flip-over niet ontbreekt. 
de bezoekers van het Haags Historisch Café luisteren aandachtig naar het Schevenings
Van het Indo-Germaans tot het Westers Germaans; de toehoorders worden overal bij gesleept. Via de taalinvloeden vanuit Amsterdam belanden wij in het kustdorp Scheveningen. Daar passeren woorden als 'visboek' eigenlijk 'visbook', kaekmes, âering en 'stuurman' wordt 'stierman'. De 'ij' wordt net als bij Haagse Harry in de uitspraak een 'ê'. Maar er zijn ook typisch Scheveningse woorden waarvan de herkomst  niet precies is vast te stellen. Zoals 'klaks' dat 'snel' betekent. En 'arm' wordt 'narrem' waarin volgens de spreker net als bij veel andere Scheveningse begrippen het zangerige van de golven is terug te horen. Een 'beetje' is een borreltje. En met het advies 'twie beetjes voor den eten' sluit Grootveld af. En weer is de organisatie van het Haags Historisch Café erin geslaagd een origineel onderwerp te verwezenlijken dat met de historie van onze stad heeft te maken.

20.4.07
Een bijzonder vreemde mobiele richtingaanwijzer dwingt mij van het fietspad te gaan en richting 

vreemde mobiele richtingaanwijzer dwingt mij van het fietspad
Carnegielaan te rijden. Daar is de rijbaan tijdelijk van twee- naar eenbaans gewijzigd waarbij het vrijgekomen wegdeel alleen nog maar toegestaan 
society klasse automobielen rijden de afgezette rijbaan op
is voor society klasse automobielen. Reden van deze met veel politiegefluit uitgevoerde routewijziging is de jaarlijkse viering van de benoeming van Paus Benedictus XVI. De 
geheel rechts is een deel van de wachtrij prominenten te zien
indrukwekkende villa van de Pauselijke Nuntius aan de Carnegielaan is jaarlijks de locatie waar ministers, hoogwaardigheidsbekleders, leden van kerkbesturen, Corps Diplomatique en andere vertegenwoordigers van voorname ambten samenkomen. In de oprijlaan heeft zich inmiddels een lange rij wachtenden verzameld. De viering wordt zondag afgerond met een dienst in de Parkstraatkerk.

19.4.07
De natuur neemt haar eigen maatregelen tegen de zeehondenjacht. In tegenstelling tot de bijna hysterische berichtgeving over de opwarming van de aarde, neemt het Canadese pakijs zo snel toe dat 15 van de 100 (!) schepen op jacht naar jonge zeehonden komen vast te zitten. Als deze natuurvoorspoed (wat is het tegenovergestelde van ramp?) doorzet moet voor het leven van de bemanning worden gevreesd.
reageer denhaag.org

6.4.07 
En? Blij dat je hebt meegedaan met de Provinciale verkiezingen? De eerste maatregelen van de nieuw samengestelde Provinciale Staten zal je niet missen. Tijdens de spits zullen 'bij 

De Hoornbrug zal regelmatig tijdens de spits open staan
wijze van proef' de bekende Haagse bruggen voor het scheepvaartverkeer op vastgestelde tijdenopen gaan. Dus liggen Hoornbrug, Geestbrug, Trekvliet- en Binckhorstbrug op jouw route? Dan krijg je tot juni tijdens de spits ruim de tijd over het bestaansrecht van de Provincie na te denken.

1.4.07
1,1 miljoen autoruiten werden door Carglass in 2006 vervangen: een stijging van ruim 4%. En dan hebben wij het alleen nog over Carglass. Het verbaast mij eigenlijk niets sinds de ervaring die 

de medewerkers zijn uiterst behulpzaam bij de ruitbreuk
wij hadden met de Veegploeg van de gemeente Den Haag. Alhoewel het vervelende voorval prima werd opgevangen door de medewerkers van de Veegploeg, verbaasde mij toen al het grote aantal ruitbreuken (twee a drie per dag!) alleen al door steentjes opgeworpen door de borstels van de veegwagens in Den Haag.

|start|nu|wijk|art|gadgets|specials|column|vind|

Kritisch Haags, kunst, roddels en gadgets 
Hagaz!ne: altijd wat nieuws!

gratis bijblijven?

start Hagazine