dewijk in|de stad uit|zoek|kunst|future|column|top5

Hagazine

14.04.00
Morgen ishet zover. Wat wethouder Stoltein juli 1999 ondertekende zal zaterdag 14 april 2000, okayenige maanden later, voor alle Wethouder stolte wist toen nog niet waar hij zijn handtekening onder zette ...Hagenaarsgratis (op de telefoontikken na) beschikbaar zijn: Residentie.net.Goed, zeker nog niet feilloos, maar daar wordt hard aan gewerkt. Mede dankzij de belangeloze inzetvan het Haags Digitaal Platform(een verzameling gemotiveerde digitale Haagse burgers) is het er toch vangekomen. En nu maar afwachten wat de Hagenaarervan vindt ...

13.04.00
Haags Straatnieuws,je weet wel die krant die je niet kunt missen (!)heeft uit onverwachte hoek een fan bij gekregen: HaagseHarry! Deze door MarnixRueb tot leven gebrachte Haagsevolksheld verschijnt voortaan in stripvormop de achterkant van Haags Straatnieuws.

07.04.00
Een gekkenhuiswas het tijdens de opening van MegaPoolin Haaglanden Megastores.Mannen Duwen, trekken en slaan voor een koopje ...envrouwen stonden elkaar naar het levenom de laaggeprijsde stofzuigers, TV's en printers te bemachtigen. En deparkeerplateaus waar ruimte is voor 1750auto's stonden om 12.00 uur al vol.

13.04.00
De gemeenteDen Haag ontwikkelt een plan voor een vrijeskatebaan van het Zuiderpark naar Kijkduin.De baan ziet eruit als de voor Den Haag bekende rodefietspaden en het is de bedoeling datook fietserserop mogen rijden. De route zal lopen langs de Melis Stokelaan naar deUithof, door het recreatiegebied Madestein door Ockenburg naar Kijkduin.

06.04.00
Opnieuw 'chapeau'voor ons gemeentebestuur. Wie nog watblijft nahangen bij de zojuistgeopende Haaglanden Megastores(een77 stores overdekt op 82.500 m2 compliment waard!) kan na sluitingstijd meteendoor naar de hoeren. Kijk dat is nu eenstaaltje van modern ondernemersschap: een afwerkplaatsvan prostituees in de directe nabijheidvan Nederlands grootste overdekte winkelcentrum in Den Haag.

04.04.00
Iemand diein de wijken zoveel onrustveroorzaakt (zie poster) met zijn wilde nieuwbouwplannenmoet niet zo pontificaal in de HaagscheGezien achter de ramen in Segbroek/Scheveningen ... Courant gaan staan en doen alsofhij nog even de 'finishing touch' aan de Vaillantlaangaat geven door alvast ceders uit Italië over te laten komen. Danzijn de verhoudingen scheef. Daarrr trappenwij niet in ...

01.04.00
Die zelfdeWethouderNoordanus van de gemeente Den Haagheeft nu helemaal 'het licht gezien' nu hij oorspronkelijke bouwwerkenvan architecten wil gaan aanpassenin 'Jo Coenen-stijl'. Dat daar weer claimsuit voort zullen komen tegen de gemeente daar kun je natuurlijk op wachten... 

naar bovennaar beneden

31.03.00
Een windmolenparkvoor de kust van Scheveningenis alleen maar mooi als je het niet kuntzienAl maanden buiten bedrijfDuseen flink aantal kilometers uit de kust.Maar wie zal het park moeten beheren? Eneco?Die heeft al moeite met die ene windmolen aan het einde van de Houtrustwegin Scheveningen. Die staat al maandenlang zonderwieken nutteloos de horizon te vervuilen.En een ‘onzichtbaar’ windmolenpark is natuurlijk helemaal niette controleren …

De droom vanwethouderNoordanus van een echt Haags Chinatowndreigt een droom te blijven, of de wethouder moet diep in de buidel tasten.De wijk waar Chinatown gedacht is, in de omgeving van de Wagenstraat, blijkenzulke hoge hurente vragen dat kleine Chinese ondernemingen die nietkunnen opbrengen.

naar bovennaar beneden

Wie zich goedkan concentreren, kan liplezen en het niet uitmaakt of hij nu in de regenzit, kan tot eind april gratis naar defilm. Dan vertoont het HaagsFilmhuis aan het Spui elke avond filmsop de ruiten die aan de buitengevel van het pand zichtbaar zullen zijn.Klapstoeltjes meenemen.

Een staaltjevan Haagse bureaucratie.Gemeentelijke scholen krijgen regelmatig bezoek van de GGen GD (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst) om te zien of de gezondheidsmaatstavenop scholen nog moeten worden aangescherpt. Die zelfde GG en GD constateertsteeds vaker dat perfect draaiende naschoolseopvangorganisaties niet de juiste papierenhebben. Gevolg: de opvang moet sluitentotdat de benodigde papieren door de overigens ervaren moeders zijn behaald!?!

Een Haagseondernemer interpreteerde het begrip 'snack'wel erg ruim toen hij in zijn snackbar harddrugsging verkopen. Snackbar Frankie aan de Haagse Herman Costerstraat is daaromvoor een jaar gesloten.

Op de sitevan DeDigitale Hofstad heeft decolumn opnieuw zijn intrede gedaan. Daanvan Meerdervoort is de geestelijkvader van de regelmatig terugkerende humoristiche beschouwing op DDH.

De HTMis ook weer handig bezig. Een van de drukste buslijnen in de ochtendspitsin Den Haag, buslijn 5,met schoolkinderen naar onder meer het Aloysiuscollegewordt vanaf 5 juli a.s. opgeheven.Reden is dat de buslijn niet rendabel zou zijn. Degenen die bezwaar hebben,kunnen in beroep gaan tegen de opheffing. De protesten zijn inmiddels zohoog opgelopen dat de heren bestuurders wakker zijn geworden en merkendat er toch iets niet klopt.Mooi van HTM is wel dat je allevertrektijden die je in de tram- en bushokjes ziet op hun sitekunt oproepen.

naar bovennaar beneden

31.03.00
Sinds wanneer'beschermt' de politie de burger tegen straatmuzikanten?Krijgt de stad Den Haag niet eens de gelegenheid volwassen te worden? Straatmuzikantenen andere artiesten horen toch in het stadsbeeld? Of moet er weer een gemeentelijkecoördinator‘Straatmuzikanten’ worden aangesteld zoalsook al voor het Spuiplein een coördinator werd aangesteld? 

Nog maar netdoet de ‘Haagse Verdieping’haar intrede - zie Hagazinenummer 44 - of de sfeervolle locatie Bar-Foyer 'tRaampje wordt gesloten. Uitbater HermanLucas en vrouw Bep zijn er kapot van.Nog niet eens een schriftelijke kennisgeving heeft de altijd goedgemutsteHerman van de gemeente ontvangen. 

Het voorstelvan de Haagse Stadspartijvoor de gemeente Den Haag een aparte Rekenkamerin te stellen lijkt nu toch gerealiseerd te gaan worden. De vroegere presidentvan de Algemene Rekenkamer J.G. Kordesis namelijk de regelingen aan het doorlichten voor de controle op de uitgavenen inkomsten van de gemeente.

naar bovennaar beneden

Voortaan ookeven de broekspijp omhoog vragenals iemand zich identificeert voor de deur. In het kader van ElektronischToezicht kunnen gevangenen buiten de gevangenishun straf 'uitlopen'en zo’n proefgebied is natuurlijk Den Haag. Wij houden van experimenten,toch?

Kent Den Haagnaast de zwemtunnel of ‘Tramtanic’een nieuwe misère?Of hebben ondernemers en de gemeente een geheimeafspraak gemaakt? We doelen hier natuurlijkop het afsluiten van de belangrijkste verkeersader van Den Haag de Utrechtsebaan.Reden zou zijn dat het gebouw Equinoxte zwaar op de weg drukt door - daar gaan we weer - een experimentelebouwmethode? Dat geloof je toch zelf niet?Wordt vervolgd ...

06.04.00
Dat is nogeens timing:HaaglandenMegastores zijn open.En wat gaat er ook al weer over twee weken dicht? Was dat niet de Utrechtsebaan

Hagazineweet van welingelichte kringen dat (Zuider)ParkPop 2000 twee groepen zal ontvangen. Eenervan is Bløf.Moesten we het vorig jaar nog stellen met de gedateerde maar altijd nogsmakelijke Blondyin het hoofdprogramma ; nu dienen misschien TheCorrs zich aan. En voor wie ze nogniet kent: drie werkelijk beeldschone Ierse zusjes met hun broer die ineen van hun optredens vorig jaar nog de wildenthousiaste drummer Fleedwoodvan de Fleedwood Mack te gast hadden.

naar bovennaar beneden

In de RadioWest-studio aan het Buitenhof 55 in DenHaag is het sinds kort mogelijk om gratiste surfen. Radio West heeft daar nietalleen computers klaarstaan, maar helpt belangstellenden graag om thuiste raken in de internetwereld.Wie zijn of haar computerangstkwijt wil raken, een elektronische brief wil sturen naar een vriend ofrelatie, elektronisch wil babbelen of vrienden wil maken over de hele wereld,kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uurterecht aan het Buitenhof 55 in Den Haag. Deze service van Radio West ismet name bedoeld voor iedereen die nog onbekendis met Internet. Reserveringen via (070) 3 62 34 03 (dit is een telefoonnumer,red.).

dewijk in|de stad uit|zoek|kunst|future|column|top5

Hagazinekijktkritischnaar de stad Den Haagen biedt opvallend Internetnieuws. 
gratisabonnement

start Hagazine