|home|nu|de wijk in|de stad uit|top 5|internet|kunst|ideeën|2025|columns|zoek|

The Hague Conspiracy

Internet heeft het. Zelfs liggend in de zon word je via luchtreclame en dat vrolijke zomerse vliegtuiggeronk op internetadressen attent gemaakt. Maar ook op internet zelf worden zaken steeds serieuzer genomen. Neem nu de discussiefora van De Digitale Hofstad. Daarop rukt de Politie Haaglanden net zo makkelijk in alle vroegte met vier man uit, richting Maastricht, als ware het de aanval op een geheime sekte. In feite zocht zij een deelnemer aan een discussieforum op De Digitale Hofstad die zich onwelvoeglijk had uitgelaten over onze vorstin. In de krant lees je dan: ‘En na minutieus en gespecialiseerd speurwerk van politiemensen zijn gisteren de schrijvers van de belediging in Maastricht aangehouden’. In feite heeft De Digitale Hofstad netjes meegewerkt met het onderzoek. Dus niets specialisten en niets speurwerk, maar gewoon de gewenste informatie opgevraagd en geleverd
Maar hoe komt het toch dat de Politie Haaglanden opeens contact zoekt met De Digitale Hofstad, als ware het criminelen? Terwijl diezelfde Digitale Hofstad op dat moment al haar medewerking verleende om het gemeentelijke Residentie.net tot een succes te maken ... 

Had de gemeente Den Haag - die nog niet zo lang met internet vertrouwd is - soms haar bekende verdeel en heers politiek willen bedrijven en op die manier een ‘concurrent’ uit de weg willen ruimen? Maar zo werkt dat natuurlijk niet in cyberspace, heren. Ten eerste is DDH geen concurrent omdat zij al vijf jaar zonder subsidie hetzelfde nastreeft en deels ook al bereikt heeft als nieuwkomer Residentie.net nu probeert te bereiken. Ten tweede is DDH slechts een platform voordigitaal Den Haag en PTT-Post wordt toch ook niet gedagvaard als een brief met doodsbedreiging tussen de post wordt ontdekt? Dus kan het niet zo zijn dat toen men in het IJspaleis van de majesteitsschennis op DDH vernam, men z'n kans schoon zag en reageerde met: 'Kappen met die club'. Vroeger was hiermee het lot van een betrokkene direct beslist. Met internet is die tijd voorbij!
Nu weet iedereen van deze Hague Conspiracy af en heeft zijn bedenkingen over de gang van zaken. De Digitale Hofstad heeft de gewraakte tekst op haar discussieforum netjes zeker gesteld. En de landelijke pers is door de komkommertijd er bovenop gesprongen en tja, nu de tekst van 'enfant terrible' Theo van Gogh blijkt te zijn, in welk licht moeten we dan de aangifte zien van De Digitale Hofstad, het ongecontroleerd zenden van een kleine politiemacht van Politie Haaglanden naar Maastricht, het van hun bed lichten van deelnemers aan een elektronisch discussieforum en hen aan een 26 uur lang verhoor onderwerpen? Had het niet veel eenvoudiger maar vooral netter geweest als de Bestuursdienst contact had opgenomen met haar ‘partner’ De Digitale Hofstad?

De internetburgemeester van Den Haag

|home|nu|de wijk in|de stad uit|top 5|internet|kunst|ideeën|2025|columns|zoek|